Overzicht schoolleiding, coördinatoren & decanen

schoolleiding
drs. S. Zuiderwijk rector

mw. drs. J.A.E. Hagoort-Bink

conrector,
aanmelding

  

Coördinatoren
leerjaar 1+2 mw. drs. M.W.S. Welten
leerjaar 3+4 dhr. X.M. Beute M.E.
leerjaar 5+6

mw. drs. M.R. Hulshof

(tevens secretaris eindexamen)

 

decanen
leerjaar 3 + 4 mw. dr. J. van Welzen
leerjaar 5 + 6 drs. B.M. Rackwitsz-Adolfs