Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Activiteiten


Debatteren

Zingen, toneelspelen en debatteren. Ook dat doen we op Sorghvliet. Toernooien zoals het Jongeren Lagerhuis of het Intergymnasiaal Debattoernooi van het Nederlands Debat Instituut: Sorghvliet is erbij! Het team bestaat uit leerlingen van klas 4, 5 en 6, en traint in de aanloop naar de toernooien meestal elke week.

Als eerste op de agenda maakt het team zich klaar voor het Jongeren Lagerhuis. Onze tien beste debaters nemen het in januari op tegen een andere school. Na het al dan niet winnen van de eerste, provinciale, ronde, wordt er op landelijk niveau gestreden. Er wordt gedebatteerd volgens de methode van het Britse Lagerhuis, door onze school ook wel ‘straatvechten' genoemd: rechttoe rechtaan.

Heel anders is het Intergymnasiaal Debattoernooi. In dit toernooi, het hoogtepunt van de Nederlandse competitie, wordt er op verschillende terreinen - triasdebat, tegenspraak en een lofrede of haatdicht - volgens Amerikaans-Parlementaire vorm gedebatteerd: echte redevoeringen dus. Deze vorm van debatteren is heel anders dan het Lagerhuis, maar alles heeft zo zijn charmes.

Voor sommige toernooien geeft een debattrainer van buiten de school een training; verder oefenen de leerlingen onder leiding van een paar enthousiaste docenten. Debatteren, argumenten en evalueren: op Sorghvliet moet je zijn.

Voor klas 1 en 2 zijn er de jaarlijkse debatdagen. De leerlingen worden verdeeld in groepen en debatteren over allerlei stellingen. Onze vijfdeklassers zijn nauw betrokken bij deze debatdagen. Aan het eind van de dag debatteren de twee beste teams in de aula. Het team dat wint, is het Sorghvliet onderbouwdebatteam van het jaar!


Sorghvliets Debatclub Glaucus

De debatclub op Sorghvliet komt elke week bij elkaar op een vast moment. Het is een club voor en door leerlingen uit alle jaarlagen die actief bezig zijn met de wereld en debat. Er is geen verplichting om altijd te komen, je kan ook om de week komen of alleen als je er zin in hebt.

We debatteren in verschillende vormen (maar meestal Lagerhuis) en behandelen verschillende technieken door het jaar heen.

Input van leden wordt altijd gewaardeerd en je kan dus altijd stellingen of onderwerpen aandragen die jou leuk/relevant lijken. De club helpt ook bij debatdagen en is succesvol in wedstrijden. Sorghvliet is op dat punt echt een debatschool.

Verder is het ook nog eens enorm gezellig!


My life started with THIMUN!

Heel veel Haagse, Nederlandse en internationale scholen doen mee aan de THIMUN: The Hague International Model United Nations.

In het World Forum Convention Center vlakbij onze school komen in januari 3500 scholieren uit alle landen bij elkaar om een week lang een vergadering van de Verenigde Naties na te spelen. Elke school vertegenwoordigt een land. De verschillende delegaties doen onderzoek, maken resoluties, lobbyen en debatteren, alles in het Engels.

Als je lid bent van de Sorghvliet-delegatie, ben je hier een week mee bezig. Je hebt ook een logé uit een ander land in huis. Sorghvliet heeft al vele landen vertegenwoordigd, o.a. Chili, Suriname, Japan en Finland. Heel gezellig en ook leerzaam, zo'n week.

Leerlingen van klas 3 tot en met 5 kunnen zich opgeven als ze willen meedoen. De voorbereidingen vinden op school plaats. Je leert een resolutie schrijven, lobbyen en debatteren.

Wil je meer weten over de Thimun: kijk dan op hun website.


Excursies

Alle klassen gaan regelmatig op excursie. Naar de dierentuin, een museum of naar het Vredespaleis. Als je in klas 4 zit, breng je een bezoek aan de Universiteit in Leiden, Rotterdam of Delft. Deze excursies bereiden je voor op de studie die je misschien wilt gaan doen.

Klas 1 gaat als voorbereiding op de biologieles waarin het gedrag van dieren besproken wordt, een dagje naar dierentuin Blijdorp in Rotterdam. Omdat wij een gymnasium zijn waar de klassieke talen (Grieks en Latijn) een belangrijke rol spelen, hebben de eersteklassers een Klassieke Dag. De leerlingen krijgen o.a. les over de gewoonten van de oude Grieken en Romeinen, de klassieke tragedie waarbij een bezoek aan de Haagse Schouwburg hoort en uitleg over de klassieke bouw- en schilderkunst. Het Vredespaleis is bij ons om de hoek. Natuurlijk gaan we ook daar een kijkje nemen.

In klas 2 hebben we de doedagen in september. Deze dagen zijn erop gericht elkaar (nog) beter te leren kennen, de grenzen van het gebruik van social media te zien en te leren debatteren. Natuurlijk is er tijdens deze dagen ook gelegenheid voor sport en spel. Met biologie gaan de leerlingen naar het Omniversum en met geschiedenis naar de rockopera over het rampjaar 1672.

In klas 3 gaan we na een aantal voorbereidende lessen bij geschiedenis naar Ieper. Het is belangrijk dat je alles leert over het ontstaan van de ‘Grote Oorlog’. Je bezoekt een museum en natuurlijk een aantal militaire begraafplaatsen. Aan het eind van de dag luister je onder de Medenpoort naar The Last Post die nog elke avond om 20.00 uur gespeeld wordt. 

Ook in de bovenbouw (klas 4 tot en met 6) zijn er excursies, bijvoorbeeld naar een waddeneiland. Hier moet je als bioloog zelfstandig een onderzoek uitvoeren. Vanzelfsprekend bezoeken we theatervoorstellingen. We gaan naar voorstellingen voor het vak Nederlands, maar ook naar voorstellingen die gespeeld worden in één van de moderne vreemde talen of voorstellingen die gaan over een onderwerp dat past bij Latijn of Grieks.


Maatschappelijke stage

Op Sorghvliet vervullen vierdeklassers een maatschappelijke stage. Ze zoeken deze stage zelf en doen dan minimaal 8 uur vrijwilligerswerk. 

Er worden heel veel verschillende stages gelopen. Leerlingen helpen achter de schermen bij sportevenementen, ze verdelen eten bij de voedselbank of zetten zich in bij een verzorgingstehuis of kinderclub. Er zijn heel veel klussen voor vrijwilligers, dus iedereen vindt de stageplek die hij of zij leuk vindt. Als de stage is uitgevoerd, schrijven ze een kort verslag. Op deze manier raken leerlingen maatschappelijke betrokken en realiseren ze zich  hoe ze zelf iets kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Meer informatie is te verkrijgen op dit e-mailadres.


Muziek

Zit je op Sorghvliet en wil je muziek maken? Je bent niet de enige. Op veel vrijdagmiddagen is er een jamsessie in de aula, iedereen die het leuk vindt, kan meedoen (met of zonder instrument). Zingen, spelen of luisteren.

Op onze jaarlijkse muziekavond klinken naast klassiek pianospel ook jankende basgitaren. Leerlingen laten hun muzikale zangtalent horen of spelen viool. Een aantal docenten organiseert deze avond. In de lange traditie van muziekavonden op Sorghvliet hebben we zo heel veel talent ontdekt.  


 Leerlingenbestuur en leerlingenraad

Leerlingen hebben iets te vertellen op school. Het leerlingenbestuur organiseert feesten en activiteiten. De leerlingenraad vergadert met de schoolleiding over de dagelijkse gang van zaken, maar ook over het onderwijs dat wij aanbieden.


Project klas 2

Tijdens de projectdagen in klas 2 maken de leerlingen kennis met de diversiteit van Den Haag en zijn inwoners. Ze maken kennis met de diverse wijken, gaan o.a. onderzoek doen naar bewoners en opleiding en zullen diverse gemeenschappen van binnenuit leren kennen door ontmoetingen middels gastlessen van bewoners.

De leerlingen leren zo verder te kijken dan hun eigen wereld. 


Project klas 4

Sorghvlietleerlingen uit de vierde klas organiseren elk schooljaar een inzamelingsactie voor het goede doel. Het afgelopen jaar hebben de leerlingen een geweldige schaatsmarathon georganiseerd. De hele school reed rondjes op de Uithof waarvoor ze zich hadden laten sponsoren. Het was een geweldige dag! Het schaatsen en de verkoop van gesponsorde truien heeft in totaal  € 12.000,-- opgebracht. Een geweldige bijdrage aan het bouwen en inrichten van een school in Bénin.


Sport op Sorghvliet

Elke leerling op Sorghvliet volgt met plezier de gymlessen. Je hebt in klas 1 drie uur per week gym. Je gymt met al je klasgenoten tegelijk. Tijdens de lessen krijg je van allerlei sporten aangeboden. Je leert veel over volleyballen, basketballen, hockeyen, maar ook trampoline springen en ringzwaaien. Je leest het al: voor iedereen wat.

Het schooljaar is verdeeld in een buiten- en een binnenperiode. Tijdens de buitenperiode (tot de herfstvakantie en na 1 april) zijn de lessen op de kunstgrasvelden van hockeyvereniging Craayenhout, aan de Daal en Bergselaan, ongeveer 12 minuten fietsen van school. We hebben twee kunstgrasvelden tot onze beschikking en zijn de enige school die gebruik maakt van deze locatie. De gymlessen tijdens de binnenperiode vinden plaats in de eigen gymzaal binnen het schoolgebouw. Soms hebben er twee klassen tegelijk gym en moet één klas naar een sporthal in de omgeving van de school. Alle klassen gaan een aantal keer per jaar squashen in een sportcomplex nabij school.

De leerlingen uit klas 6 hebben heel bijzondere gymlessen. Zij hebben keuzesport. Ze kunnen kiezen uit o.a. tennis, golf, boksen en de sportschool. Als alle lessen voorbij zijn, is er een gezamenlijke afsluiting met alle leerlingen in de Uithof. 


Sport- en cultuurdagen
In november zijn de sport- en cultuurdagen. Alle leerlingen doen hieraan mee. Je kunt dus als eersteklasser een wedstrijd spelen tegen leerlingen uit de bovenbouw!  Je klas vormt teams bij voetbal, hockey en nog veel meer sporten. De sportdag vindt plaats in een heel grote sporthal en de sportvelden die daarbij horen. Je moet daar naartoe fietsen, maar dat is voor vrijwel niemand een probleem. Gelukkig sport er ook een bus voor de deur. Tijdens deze dagen gaat het erom welke klas wint. Welke klas heeft, behalve de beste sporters, ook de beste taartenbakkers, de beste tekenaar, verhalenschrijver en toneelspelers. Want je snapt dat dit o.a. de onderdelen van de cultuurdag zijn. De winnaar wordt bekend gemaakt op het grote eindfeest op vrijdagavond. 

Bekijk bijvoorbeeld dit foto-album (er zijn er méér!).


Sportdagen
Er zijn regelmatig sportdagen waar 1 of meerdere jaarlagen aan meedoen. Je sport dan met alle leerlingen van je jaarlaag. Weer eens wat anders dan in de klas al die vakken volgen. 


Naschoolse sport
Ook na schooltijd is er ruimte voor sport... Op Sorghvliet hebben we naschoolse sport. Elke periode worden er twee sporten aangeboden. Eén sport buiten school, bijvoorbeeld combattraining en één sport in de gymzaal van de school, bijvoorbeeld basketbal. De sporten waarvoor getraind wordt in de gymzaal van Sorghvliet zijn gratis voor de sporten buiten school vragen we een kleine bijdrage. Iedereen mag meedoen. In de volgende periodes worden andere sporten aangeboden, zoals volleybal en misschien wel waterpolo.
De trainingen voor basketbal en volleybal sluiten mooi aan bij het meedoen aan de toernooien die ieder jaar in Den Haag georganiseerd worden. We spelen ieder jaar en hebben al heel veel bekers gewonnen.  


Toneel

Sorghvliet en toneel: voor altijd met elkaar verbonden. Muscials zoals bewerkingen van Hair, Jesus Christ Superstar, Anatevka, Les Misérables, en The Sound of Music, maar ook stukken van beroemde Griekse toneelschrijvers, zoals Nausicaä van Sophocles, stukken van Russische schrijvers, maar ook van Shakespeare:  je kunt het zo gek niet verzinnen of de leerlingen staan in deze stukken te stralen op de planken in onze aula.

Het leuke van toneel op Sorghvliet is, dat leerlingen, oud-leerlingen, en docenten meedoen. Als is het maar in een piepklein rolletje. Behalve de spelers zijn er nog meer mensen belangrijk: de muzikanten bijvoorbeeld. Maar ook de moeders die de kleding maken en de mensen van het licht en het geluid. Kortom: voor een toneelstuk op Sorghvliet komt heel wat kijken.

Meer toneel?

Ja, een voorstelling in het Frans door de leerlingen die Frans als examenvak gekozen hebben. De leerlingen repeteren onder leiding van echte Franse acteurs en oefenen verder tijdens de lessen Frans. De voorstelling is altijd een groot succes. Zo speelden de leerlingen in samenwerking met de spelers van de Appel ‘Casanova’. Een geweldige voorstelling in de prachtige ambiance van het Appeltheater. Alle kostuums van de hand van onze kostuummoeders. En alles in vloeiend Frans! Een geweldig succes voor onze leerlingen en hun docente. 


 Nog meer toneel?
Ja, de dramadagen voor klas 1. Elke eerste klas heeft één dag in het schooljaar een hele dag dramalessen. Leerlingen kunnen lekker gek doen en vaak tot hun eigen verbazing laten zien dat ze meer kunnen dan alleen maar goed leren. 


 Nóg meer toneel?
Ieder jaar gaat een grote groep leerlingen op Thaleia-kamp, het toneelkamp voor en door Sorghvlieters. In de eerste week van de zomervakantie, om een week lang in een gezellige sfeer van alles te oefenen op het gebied van toneel, zang en dans! Ook hiervoor geldt: iedereen mag meedoen. Op de reünie kunnen de ouders zien wat er allemaal ingestudeerd is. Heel leuk allemaal. En ook voor iedereen!.


Cultuurclub

De cultuurclub organiseert concert-, museum- en toneelbezoeken, nodigt schrijvers op school uit en wijst leerlingen op culturele hoogtepunten in het artistiek rijke Den Haag. Het uitgangspunt is dat leerlingen meegaan omdat ze dat willen en niet omdat het van school moet, daar is het immers veel te belangrijk voor.

De cultuurclub is er voor de leerlingen. Zij verdiepen zich in het aanbod van dans, toneel, film, klassieke muziek, festivals en tentoonstellingen en stellen samen een programma samen. Hun enthousiasme is de beste uitnodiging aan andere leerlingen.
Het afgelopen jaar hebben de leerlingen de Anton Philipszaal bezocht lunchconcerten van het Residentie Orkest, de gelauwerde voorstelling van Opera2Day gezien, dansvoorstellingen in het Korzotheater en tentoonstellingen in het Gemeentemuseum dat vlak naast onze school staat.
Ook voor dit jaar zijn er grootse plannen. Het zal geen Sorghvlieter ontgaan.  


Internationalisering en Maatschappelijke Oriëntatie

De wereld komt steeds sneller onze voordeur binnen. Op Sorghvliet willen leerlingen opleiden tot betrokken, onderzoekende en zelfstandig denkende wereldburgers. We proberen onze leerlingen besef bij te brengen van de eigen identiteit, cultuur en tradities. We kijken met elkaar naar de steeds veranderende wereld en proberen met elkaar actief bij aan het verbeteren ervan. Na het eindexamen trekken de leerlingen van Sorghvliet de wereld in. Tijdens hun schooltijd halen we de wereld ook binnen in de school. We doen dit o.a. door gastlessen over diverse onderwerpen en door onze leerlingen de wereld in te sturen middels uitwisselingen met scholen in Europa, een bezoek aan Ieper en de reis naar Rome.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana