Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

bijlesbureau

Sorghvliet heeft al jaren een succesvol bijlesbureau. Leerlingen geven hun medeleerlingen bijles. Suzanne en Jen Kee uit klas 6 hebben een website ontworpen om de leerlingen aan elkaar te koppelen. Die site is actief. Sorghvliet Bijlesbureau

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana