Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

jaarplanning

Binnenkort krijgt Sorghvliet een nieuwe website. Op dit moment is op deze site de planning van het schooljaar niet geheel toegankelijk. Om die reden staat de planning hier...

3 oktober

klas 1: excursie science Rotterdam

11 oktober

klas 5 en 6: start toetsweek

14 - 18 oktober

toetsweek 1

19 - 27 oktober

herfstvakantie

28 oktober

klas 6: excursie economie

1 november 

klas 1 & 2: schoolfeest

14 - 15 november

sport- en cultuurdagen en schoolfeest

19 november

klas 3: speeddate beroepenavond

22 november

klas 5: wiskundedag

22 - 28 november

Griekenlandreis

25 november

klas 4, 5 & 6: studie- en beroepenmarkt

26 november

klas 4: jet-net careerday

3 december

klas 3: profielkeuzedag leerlingen en -avond ouders

13 - 20 december

toetsweek 2

20 december

kerstwijding

21 december - 5 januari

kerstvakantie

15 januari

groep 8: speuren in de klassieken

17 januari

klas 5 & 6: galadiner

20 januari

tafeltjesavond (achternaam A t/m K)

22 januari

tafeltjesavond (achternaam L t/m Z)

28 januari

Open Huis van 18.30 tot 21.00 uur

30 januari

voorlichtingsavond

12 februari

klas 3: wiskundedag

14 februari

klas 5: start toetsweek

17 - 21 februari

toetsweek 3

22 februari - 1 maart

voorjaarsvakantie

13 - 20 maart

klas 5: Romereis

18 - 20 maart

klas 4: meerdaagse excursies / reizen

24 maart

tafeltjesmiddag

9 april

toetsweek 4 - start

10 - 13 april

Goede Vrijdag en Pasen

14 - 17 april

toetsweek 4 - vervolg

18 april - 3 mei

meivakantie

5 mei

bevrijdingsdag (geen lessen)

7 mei - 20 mei

centraal examen

11 - 13 mei

klas 5: Waddenexcursie biologie 

19 mei

workshop games en klassieke dag

7 mei - 20 mei

klas 6: centraal examen

20 mei

klas 3: excursie naar Ieper

21- 22 mei

Hemelvaart en lesvrije dag

1 juni 

Pinksteren

29 juni - 3 juli

toetsweek 5

vanaf 18 juli

zomervakantie

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana