een nieuwe rector

Sorghvliet heeft een nieuwe rector: Machteld Hulshof. 

Het Algemeen Bestuur heeft na een unaniem positief advies van de benoemingsadviescommissie besloten om haar per 1 april 2024 te benoemen tot rector-bestuurder van Christelijk Gymnasium Sorghvliet. 

Machteld Hulshof is al veel jaren werkzaam op Sorghvliet, als docent klassieke talen en als afdelingsleider van leerjaren 5 en 6. Docenten en leerlingen kennen haar als bevlogen en betrokken. Ouders kennen haar van vrolijke toespraken waarin haar liefde voor de leerling, de klassieken en het zelfstandig gymnasium altijd naar voren komen. De school hoopt en denkt in haar een schoolleider gevonden te hebben die met elan en geïnspireerd leiding zal geven aan ons mooie gymnasium.

In de lerarenkamer hebben we haar benoeming vanmorgen gevierd met taart en bloemen. We verheugen ons op de tijden die komen gaan. 

 

een nieuwe rector

Archief