het schoolvak Chinees en het Nuffic

Chinees is een bijzonder schoolvak. Sorghvliet behoort tot één van de weinige scholen in Nederland waar dit vak met schoolexamens kan worden afgesloten. Onlangs is onze school lid geworden van het Netwerk Chinees dat onderdeel uitmaakt van het Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs). Het Netwerk Chinees bevordert het samenwerken tussen docenten Chinees op verschillende middelbare scholen en geeft de mogelijkheid om de kwaliteit van de schoolexamens af te stemmen en te waarborgen.

Om de school officieel te verwelkomen tot het Netwerk kwamen Michiel Dijkman en Jessica Paardekooper op donderdagochtend 9 september namens het Nuffic naar onze school om een kijkje nemen bij een les Chinees. Tijdens deze les hebben de derdeklassers laten horen hoe je jezelf in het Mandarijn kunt voorstellen en hebben ze op het bord gedemonstreerd hoe je op een juiste wijze Chinese karakters schrijft. Na de les hebben Roos, Meijke en Lieselotte in een interview hun ervaringen met schoolvak Chinees gedeeld. De ochtend werd feestelijk afgesloten met het overhandigen van het nieuwe gevelbordje aan de schoolleiding. 

het schoolvak Chinees en het Nuffic

Archief