maatregelen coronavirus (2)

Vandaag hebben we met de schoolleiding besproken wat de gevolgen zijn van het openhouden van de scholen in Nederland. 

Vooropgesteld: we zijn ongelukkig over de uitspraak van onze minister-president dat scholen open moet blijven in deze tijden. Onze leerlingen en docenten zijn onderdeel van een groter geheel, waarin veel mensen risico kunnen lopen. We hebben in onze maatregelen dan ook steeds de veiligheid van een ieder als uitgangspunt genomen. 

In het gebouw nemen we de volgende maatregel: in de pauzes is het voor leerlingen niet mogelijk in het gebouw te pauzeren. De gymzaal, aula en de kantine zijn dus gesloten. Deze maatregel nemen we vooralsnog tot en met vrijdag 20 maart. Als de weersverwachting het daarna toelaat, handhaven we deze maatregel. We vragen onze leerlingen om buiten de omgeving in acht te nemen. 

In de loop van de komende week overlegt de schoolleiding of het nodig is in de periode na 20 maart het aantal leerlingen dat tegelijkertijd in het gebouw aanwezig is voor lessen, te beperken. Het rooster zal de komende tijd mogelijk sterk afwijken van wat u gewend bent. 

In verband met de onvoorspelbaarheid van de situatie, hebben we besloten voor de rest van het schooljaar grote activiteiten af te gelasten. Dat geldt dus voor:
- reizen klas 4;
- excursie naar Ieper (leerjaar 3);
- de waddenexcursie (leerjaar 5);
- de zesdeklasdag;
- het volleybaltoernooi (diverse leerjaren);
- de tafeltjesmiddag;
- de toneelvoorstelling;
- paaswijding.

Ouders krijgen in een later stadium te horen hoe we omgaan met de financiële gevolgen van deze afgelastingen.

Voor de volgende activiteiten geldt een extra toelichting:
- De reizen in klas 4 zullen niet op een ander moment plaatsvinden.
- De tafeltjesmiddag van 24 maart: op dit moment zijn de mentoren met leerlingen aan het spreken over hun resultaten. Ouders die op de tafeltjesmiddag met één of meerdere docenten hadden willen spreken, willen we vragen de mentor te mailen met vragen over de prestaties van hun kind. De inschrijvingen voor de tafeltjesmiddag komen hierbij te vervallen.
- De toneelvoorstelling op 1 en 2 april: we vinden het niet opportuun deze voorstelling op dit moment door te laten gaan. Zodra de extra maatregelen niet meer van kracht zijn, hopen we met een alternatief te komen.

Voor klas 4 geldt dat de leerlingen vanaf woensdag 18 maart tot en met vrijdag 20 maart (de dagen van de reis) geen les hebben. De tijd die vrijkomt, kunnen de leerlingen gebruiken om eventuele achterstanden weg te werken. Daarnaast is het boekenweek: we raden alle leerlingen aan een boek te lezen.

Voor klas 5 hadden we vanwege de afgelasting van de Romereis een alternatief programma bedacht. Dat programma begint (nog steeds) met een bijeenkomst op maandag 16 maart het 1e en 2e uur. Daarna wordt het programma facultatief en buiten school. De leerlingen krijgen hier bericht over van mevrouw Hulshof. Op donderdag 19 en vrijdag 20 maart worden de leerlingen voor de reguliere lessen op school verwacht.

Klas 6 heeft SE-week. Deze week zal (onder bijna alle omstandigheden) gewoon doorgaan. 

De richtlijnen van het RIVM zijn aangescherpt en strenger dan voorheen. We willen u met klem vragen uw kind bij lichte klachten thuis te houden. Mochten er anderszins moverende redenen zijn om uw kind thuis te houden, aarzel niet. 
 

maatregelen coronavirus (2)

Archief