Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Christelijke school


De school staat in de protestants-christelijke traditie, maar wil nadrukkelijk een open karakter hebben. De grondslag is dan ook ruim geformuleerd:

“Wij laten ons in al onze arbeid inspireren door op de christelijke traditie gebaseerde normen en waarden”.

We zien het als onze taak leerlingen aan te zetten tot nadenken over achterliggende vragen zonder hen een bepaalde mening op te dringen.
We beginnen iedere schooldag met het lezen van een bijbelgedeelte. We vieren kerst- en paaswijdingen. En in het verplichte vak godsdienst/levensbeschouwing komen, naast kennis van de godsdiensten, zingevingsvragen vanuit verschillende perspectieven aan de orde.

Op deze manier willen we bij leerlingen verantwoordelijkheidsgevoel voor hun medemens, hun omgeving en hun wereld opwekken, hen opvoeden tot sociaal bewogen leiders van de maatschappij van morgen.


Geschiedenis van de school

De school bestaat sinds 1908. Van toen naar nu?

Het ’s Gravenhaags Christelijk Gymnasium werd in 1908 opgericht als dependance van het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Al snel werd de school bestuurlijk onafhankelijk. Met 40 leerlingen begon men in een gebouw aan de Daendelstraat op nummer 38. Al snel werd een ruimere behuizing gevonden in een inmiddels verdwenen gebouw aan de Groot Hertoginnelaan. Hier zou de school 51 jaar gevestigd zijn.
De school was in die tijd voor huidige begrippen uiterst dun bevolkt. Zo waren er in 1925 192 leerlingen (onder wie slechts 40 meisjes!), in 1950 311 leerlingen (113 meisjes) en in 1976 maar liefst 472 leerlingen, het hoogste aantal vóór de negentiger jaren.


Johan de Wittlaan

Na een lange voorbereidingstijd werd in 1965 het huidige schoolgebouw aan de Johan de Wittlaan in gebruik genomen. In de bouwplannen werd toen rekening gehouden met een maximale schoolpopulatie van 400 leerlingen; op dit moment huizen er zo’n 720 leerlingen in het gebouw.

Bert Boon schreef een uitgebreider verhaal over de geschiedenis van de school, ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van Sorghvliet, in november 2003.

Ook kunt u verder lezen op onze lustrumwebsite, die ter gelegenheid van ons 100-jarige bestaan in 2008 is gemaakt.

Ons gebouw dateert uit 1964. Een tijd waarin de school veel minder leerlingen had dan nu en een tijd zonder computers en digitale schoolborden. Om ruimte te scheppen voor het steeds stijgende aantal leerlingen en natuurlijk ook om de ontwikkelingen in het moderne onderwijs te kunnen volgen, hebben we in de loop van de jaren veel aanpassingen in het gebouw aangebracht. Zo is er in 1996 een grote, moderne computerruimte gekomen in het souterrain met ongeveer 60 computers. Voorts zijn, waar dat mogelijk en soms bijna onmogelijk was, lokalen bijgebouwd.


Verbouwing

Tijdens de cursus 2005/6 werd een uitbreiding van het schoolgebouw gerealiseerd: drie nieuwe lokalen en een grote studieruimte in een nieuw gebouw op het voorplein van de school. Een uitbreiding waar we jaren naar uitgekeken hebben. Met name de studieruimte is voor het moderne onderwijs onontbeerlijk. In de studieruimte zijn zowel individuele als groepswerkplekken gerealiseerd, kreeg de schoolbibliotheek en mediatheek een plaats en kwamen ook nog wat loungeplekken om ontspannen een boek te lezen.

Door de individuele werkplekken met computer kwam het aantal vaste computers voor gebruik door leerlingen in de school op ongeveer 100: een computerdichtheid van 1 computer op de 5,5 leerlingen. De groepswerkplekken kunnen gebruikt worden door leerlingen die aan een groepsopdracht of onderzoek werken.

Vanaf 2010 is de school vrijwel helemaal gerenoveerd. Alle toiletgroepen zijn vernieuwd en alle etages zijn grondig aangepakt. De lokalen zijn voorzien van nieuwe vloeren en plafonds en elk lokaal is voorzien van de modernste digitale borden en beamers. Het moderne bèta-lab wordt gebruikt door de secties van de vakken biologie, natuur- en scheikunde voor het doen van onderzoeken.

In de zomer van 2012 zijn alle ramen aan de lokalenkant voorzien van dubbel glas en is al het hang- en sluitwerk vernieuwd. Samen met de zonnepanelen die op het dak geplaatst zijn, zal het dubbele glas zeker zorgen voor een energiebesparing.
Onze leerlingen kunnen hun lessen volgen in een modern, licht gebouw dat voldoet aan alle eisen die het moderne onderwijs stelt.

In de zomer van 2015 heeft opnieuw een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden. De aula, met de beroemde ramen, is op de schop gegaan. Aangezien we een enorm gebrek hadden aan lokalen is ervoor gekozen de aula in de hoogte in tweeën te delen. Vanaf de bovengarderobe is een vloer gelegd, waardoor drie lokalen gerealiseerd konden worden. De aula is uitgegraven, het podium is verwijderd, en tussen de oude buitenmuur en de muur van de groene nieuwbouw is een nieuw gedeelte geplaatst. De aula is nu veel groter, lichter en warmer. In de aula kunnen de leerlingen nu hun pauzes doorbrengen.

De nieuwe lokalen zijn uiteraard voorzien van smartboard, maar ook van flexibele wanden, waardoor ook één grote ruimte gecreëerd kan worden. Handig voor gastlessen met grote groepen of voor toetsweken en examenzittingen.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana