exameninfo

Het is voor de zesdeklassers een belangrijk jaar. Hieronder staan interessante links die leerlingen kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op het examen. Voor vragen over studiekeuze kunnen leerlingen terecht bij de decaan, mevrouw Rackwitz. Voor alle andere vragen kunnen zij terecht bij mevrouw Hulshof is de afdelingsleider en secretaris van het examen. 

PTA en examenregelement klas 5

PTA en examenregelement klas 6

examenrooster 2020
eerste tijdvak

interactieve toets, oefenexamens,  uitwerkingen
examenbundel

examencursus
Sta je er nog niet sterk genoeg voor, dan is een examencursus van de Rijksuniveristeit Leiden een goed idee

mededelingen en regelgeving
Het Examenblad, de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs, met mededelingen en regelgeving rond de eindexamens

klachten?
Klachten over het examen? LAKS!

Cito
Cito