KNAW onderwijsprijs, tweede

Afgelopen dinsdag 14 juni was de uitreiking van de KNAW onderwijsprijs 2022. Onze twee leerlingen Otto van Ketwich Verschuur en Anna Hovius ontvingen de tweede prijs voor hun profielwerkstuk Monoga(a)mmarus voor het vak Biologie in het profiel Natuur en Gezondheid. Zij onderzochten de uitspraak van Charles Darwin of vlokreeftjes monogaam zijn en of mannetjes en vrouwtjes elkaar in een later stadium kunnen terugvinden. Een origineel en interessant onderzoek waarbij ze een nieuwe ontdekking deden, namelijk dat het vrouwtje een actieve rol speelt in het koppelingsproces bij vlokreeftjes. Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

KNAW onderwijsprijs, tweede

Archief