schaduwverkiezingen

Van de politieke verschuivingen in de provincies is op Sorghvliet niet veel te merken. Bij de schaduwverkiezingen waren D66 (de grootste) GroenLinks/PvdA en de VVD (respectievelijk tweede en derde) traditioneel de gevierde partijen. In de bovenbouwaula, de baula, was een heus stembureau ingericht met stembureauleden, drie stemhokjes en een stembus. Een aantal zesdeklassers mocht dit jaar voor het eerst echt stemmen. 524 leerlingen hebben op school alvast geoefend voor later.

 

schaduwverkiezingen

Archief